Описание

В Центъра по МС се изследват Зрителни и Слухови потенциали;
през шест месеца, след амбулаторен преглед и оценка , се изписват Протоколи за скъпоструващо лечение;
всеки петък от 10 до 13 часа след записване при мед. сестра Колешева, се провеждат безплатни прегледи на пациенти, които са одобрени от НЗОК и се лекуват с имуно модифициращи медикаменти.