За нас

Асоциация на Студентите Изследователи (АСИ) е неправителствена организация създадена, за да материализира идеята на инициативна група студенти по медицина, водени от техния импулс да привнасят уникалност и значимост в Науката.
 Ние определяме нашата идея като лична кауза – постоянно да иновираме, обогатяваме и рационализираме Науката. Следвайки този път, целим да усъвършенстваме и увеличим професионалните, научни и практически умения и компетенции на студентите по медицина, дентална медицина и фармация. Инструментите, с които ще доведем настоящата реалност по-близо до нашата визия са пъстра гама от различни форми на комуникация между студента и преподавателя, както и между студента и Науката. Крайъгълен камък на нашата дейност е засилването и промотирането на връзката студент-преподавател. Създаваме платформи за изява на студентите по медицина, дентална медицина и фармация, както и за тяхната извън университетска дейност. Организираме динамична и разнообразна кръжочна дейност в много от медицинските специалности. Организираме научни форуми съвместно със Студентски Съвет при Медицински Университет София, защото вярваме, че тясната кооперация между студентските организации води до значими резултати и е в полза на студентите.
 Вдъхновени от идеята да се докоснем до Науката в нейната чиста форма, нашите членове посвещават всичките си усилия да хвърлят светлина върху последните научни достижения сред медицинското общество.

 

Студенти организират конгрес по биомедицина в София
Студенти организират конгрес по биомедицина в София

От 15-ти до 17-ти ноември в София ТехПарк за четвърта поредна година ще се проведе международният...

Ще се проведе студентски конгрес по биомедицина
Ще се проведе студентски конгрес по биомедицина

От 15 до 17 ноември 2019 г, в София ще се проведе Четвъртия Международен конгрес по биомедицина. ...

Публикации

Студенти организират конгрес по биомедицина в София
Публикация
Студенти организират конгрес по биомедицина в София
Ще се проведе студентски конгрес по биомедицина
Публикация
Ще се проведе студентски конгрес по биомедицина
Новости от сферата на биомедицинските науки ще бъдат представени на студентски форум в София
Новости от сферата на биомедицинските науки ще бъдат представени на студентски форум в София

Едни от най-големите научни постижения в сферата на медицината ще бъдат представени у нас по врем...

Втори международен конгрес по биомедицина (Видео)
Втори международен конгрес по биомедицина (Видео)

От 17 до 19 ноември в София се проведе Вторият международен конгрес по биомедицина. Той беше орга...

Томас Ландрен: Синтетична биология (Видео)
Томас Ландрен: Синтетична биология (Видео)

По време на Втория международен конгрес по биомедицина изследователят Томас Ландрен изнесе презен...

Workshop: Cholecystectomy (Видео)
Workshop: Cholecystectomy (Видео)

По време на Втория международен конгрес по биомедицина студенти участваха в уъркшоп по холецистек...

Д-р Венета Петрова: Прецизна медицина при лечението на пациенти с колоректален рак (Видео)
Д-р Венета Петрова: Прецизна медицина при лечението на пациенти с колоректален рак (Видео)

По време на Втория международен конгрес по биомедицина онкологът от Военномедицинска академия д-р...

Workshop: Laparoscopy (Видео)
Workshop: Laparoscopy (Видео)

По време на Втория международен конгрес по биомедицина студенти участваха в уъркшоп по лапароскоп...

Рарес Верника: Изкуствен интелект (Видео)
Рарес Верника: Изкуствен интелект (Видео)

По време на Втория международен конгрес по биомедицина изследователят Рарес Верника изнесе презен...

Томас Ландрен:  Биологията вече измества компютрите, ще е номер едно през XXI век
Томас Ландрен:  Биологията вече измества компютрите, ще е номер едно през XXI век

От 17 до 19 ноември в София се проведе Вторият международен конгрес по биомедицина. Той беше орга...