Описание

Асоциация на Студентите Изследователи (АСИ) е неправителствена организация създадена, за да материализира идеята на инициативна група студенти по медицина, водени от техния импулс да привнасят уникалност и значимост в Науката.
 Ние определяме нашата идея като лична кауза – постоянно да иновираме, обогатяваме и рационализираме Науката. Следвайки този път, целим да усъвършенстваме и увеличим професионалните, научни и практически умения и компетенции на студентите по медицина, дентална медицина и фармация. Инструментите, с които ще доведем настоящата реалност по-близо до нашата визия са пъстра гама от различни форми на комуникация между студента и преподавателя, както и между студента и Науката. Крайъгълен камък на нашата дейност е засилването и промотирането на връзката студент-преподавател. Създаваме платформи за изява на студентите по медицина, дентална медицина и фармация, както и за тяхната извън университетска дейност. Организираме динамична и разнообразна кръжочна дейност в много от медицинските специалности. Организираме научни форуми съвместно със Студентски Съвет при Медицински Университет София, защото вярваме, че тясната кооперация между студентските организации води до значими резултати и е в полза на студентите.
 Вдъхновени от идеята да се докоснем до Науката в нейната чиста форма, нашите членове посвещават всичките си усилия да хвърлят светлина върху последните научни достижения сред медицинското общество.