За нас

Основните цели на сдружението са:

1. съдействие за повишаване на квалификацията на лекарите акушер-гинеколози;

2. защитаване интересите на акушер-гинеколозите от доболничната помощ;
3. повишаване на здравно-медицинската култура на населението по въпросите на гинекологичните заболявания и начините за предпазване и ранно откриване на тези заболявания;
4. представяне на информация за последните достижения на акушерството и гинекологията до специалисти, специализанти, общопрактикуващи лекари и студенти по медицина;

5. разясняване на проблематиката на гинекологичните заболявания;

Иновации в акушерството, гинокологията и урогинекологията дискутираха над 250  медици в Несебър
Иновации в акушерството, гинокологията и урогинекологията дискутираха над 250 медици в Несебър

Новостите във феталната морфология, даващи възможност за обстойно изследване на всички основни ор...

Публикации

Иновации в акушерството, гинокологията и урогинекологията дискутираха над 250  медици в Несебър
Иновации в акушерството, гинокологията и урогинеколо...
Публикация
Дискусии за скрининговите програми по време на конференцията на акушер-гинеколозите от доболничната помощ
Дискусии за скрининговите програми по време на конфе...
Публикация
Дискусии за скрининговите програми по време на конференцията на акушер-гинеколозите от доболничната помощ
Дискусии за скрининговите програми по време на конференцията на акушер-гинеколозите от доболнична...

За пръв път тази година се състоя Национална конференция по урогинекология, в рамките на 11-тия  ...

Симпозиум по урогинекология по време на 11 Национална конференция на АГ от доболничната помощ
Симпозиум по урогинекология по време на 11 Национална конференция на АГ от доболничната помощ

Тази година новостите по време на 11-тата Национала конференция на аг от доболничната помощ  са с...

Събития

ПЪРВА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИНОВАЦИИ В АКУШЕРСТВОТО И ГИНЕКОЛОГИЯТА
ПЪРВА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИНОВАЦИИ В АКУШЕРСТВ...
Събитие
Дванадесетата национална конференция на акушер-гинеколозите от извънболничната помощ
Дванадесетата национална конференция на акушер-гинек...
Събитие
Поведение при патология в зоната на маточната шийка. Диагностично-терапевтичен алгоритъм-Презентация
Поведение при патология в зоната на маточната шийка. Диагностично-терапевтичен алгоритъм-Презентация

Ще ви презентирам над 25-годишен опит при изработването на алгоритъм, който сме приложили успешно...

Какво може да ни каже пренаталния скрининг /Презентация на проф. Мария Малинова/
Какво може да ни каже пренаталния скрининг /Презентация на проф. Мария Малинова/

Рискът от фетални малформации съществува при всички бременни. Приема се, че пренаталният УЗ скрин...

Да се намали дейността, която се поема от НЗОК, предложиха на 10 Национална конференция на НСАГДП
Да се намали дейността, която се поема от НЗОК, предложиха на 10 Национална конференция на НСАГДП

Още с откриването председателят  на НСАГДП - проф. Петър Петров отправи поздрави към присъстващит...

Новости в лечението на ендометриозата- Презентация на проф. Мария Малинова
Новости в лечението на ендометриозата- Презентация на проф. Мария Малинова

Презентцията бе изнесена по време на 10-тата Юбилейна Конференция на АГ от доболничната помощ, ко...