Описание

Основните цели на сдружението са:

1. съдействие за повишаване на квалификацията на лекарите акушер-гинеколози;

2. защитаване интересите на акушер-гинеколозите от доболничната помощ;
3. повишаване на здравно-медицинската култура на населението по въпросите на гинекологичните заболявания и начините за предпазване и ранно откриване на тези заболявания;
4. представяне на информация за последните достижения на акушерството и гинекологията до специалисти, специализанти, общопрактикуващи лекари и студенти по медицина;

5. разясняване на проблематиката на гинекологичните заболявания;