Роля на образните  методи в алгоритмите за поведение при лимфом
Роля на образните методи в алгоритмите за поведение при лимфом

Презентацията представя диагностичните възможности при лимфоми.

Мезентериална исхемия /Презентация на д-р Виолета Грудева/
Мезентериална исхемия /Презентация на д-р Виолета Грудева/

Симптомите на исхемия завидят не само от етиологичните причини, но и от броя илокализацията на за...

Публикации

Роля на образните  методи в алгоритмите за поведение при лимфом
Роля на образните методи в алгоритмите за поведение...
Публикация
Мезентериална исхемия /Презентация на д-р Виолета Грудева/
Мезентериална исхемия /Презентация на д-р Виолета Гр...
Публикация
Връчиха почетно членство на проф. Бръклячич по време на откриването на 17-ия конгрес на БАР
Връчиха почетно членство на проф. Бръклячич по време на откриването на 17-ия конгрес на БАР

"Тази година най-големият радиологичен форум е под наслов Традиции и иновации, каквото е й логото...