Описание

Мисия на Националната асоциация на децата и младите хора с диабет:

 

- Осигуряване на ефективен достъп на всяко дете до качествено образование, професионално ориентиране и професионална подготовка.


- Организиране на културни и спортни занимания, летни лагери за отдих, съобразени с условията и режима на децата с диабет.


- Осигуряване на консултации с лекари-специалисти, социални работници, юристи, психолози и др.


- Защитаване на правото на родителите на достъп до информация относно заболяването на детето им и възможностите за лечение и рехабилитация.


- Защитаване на правото на детето с диабет да расте в семейна среда чрез адекватно социално подпомагане на родителите и осигуряване на подкрепяща мрежа от социални дейности и услуги.


- Съдействие за изграждане на регистри за деца с диабет.


- Довеждане до знанието на различни правителствени и неправителствени организации за потребностите на децата с диабет.


- Постигане на по-добра координация в дейността на държавните институции, местната власт и представителите на гражданското общество в България.


- Разработване на учебна програма, съвместно с Медицински колеж – гр. Пловдив за обучение на медицински сестри в направление детска ендокринология.

 

 

Организацията извършва: 

 

- Ежемесечни срещи с родители за вземане на решения по различни проблемни въпроси, касаещи заболяването на децата.


- Срещи на родители и деца с детски ендокринолози.


- Срещи на децата с известни личности ( Христо Стоичков и Боян Петров).


- Зимни и летни лагери под контрола на лекари от СБАЛДБ – Клиника по ендокринология, гр. София и студенти от специалност “МЕдицинска сестра” при МЕдицински колеж, гр. Пловдив.


- Дискотеки, игри и забавления за децата по различни празнични поводи.