Описание

Медицинският Симулационен Тренировъчен Център (МСТЦ) на МУ – Пловдив е най-големия и комплексен тренировъчен център за медицински специалисти в България.

 

Мисията му е да предложи най-доброто възможно обучение, както на студенти, така и на лекари от различни специалности – интернисти, пулмолози, кардиолози, гастроентеролози, ревматолози, анестезиолози, токсиколози, хирурзи, ортопеди, АГ-специалисти, педиатри и много други.

В Медицинския симулационен и тренировъчен център съжителстват:

  • високотехнологични манекени за моделиране на симптоми, състояния и заболявания от вътрешната медицина, неврологията, педиатрията и акушерството и гинекологията;
  • най-новите лапароскопски, артроскопски и ендоскопски симулатори за виртуална реалност.

Симулационният център на МУ – Пловдив се превръща
в единствения по рода се медицински обучителен комплекс в България.

Услуги

  • обучение