Д-р Сотир Давидков Сотиров
Д-р Сотир Давидков Сотиров
Пневмология и фтизиатрия
доц. Красимира Ненова
доц. Красимира Ненова
Пневмология и фтизиатрия
Михаела Бонева
Михаела Бонева
Студент по медицина