Последователи
Стилян Стоянов Стоянов
Стилян Стоянов Стоянов
Студент по друга медицинска специалност
Д-р младен таиров
Д-р младен таиров
Анестезиология и интензивно лечение
Д-р Теодора Стоянова Тодорова, дм
д-р Румен Батакчиев
д-р Румен Батакчиев
Пневмология и фтизиатрия
Константина Зупова
Константина Зупова
Студент по обществено здраве
Мария Айвазова
Мария Айвазова
Студент по обществено здраве