Главна страница

За нас

Мисия

Група от свободни професионалисти, носители на нов морал в медицината. Целта ни е да променим отношението към онкологично болните в България, като едновременно с това им предоставяме по-качествена грижа, на базата на висок професионализъм.


Визия

Създаване на разпознаваем експертен център, привличащ и създаващ висококвалифицирани професионалисти.

Изграждане на мотивиран екип от професионалисти, действащи в добра работна среда и с високо ниво на екипност.

Пътят към успеха е да се отнасяме с уважение помежду си и с уважение и съпричастност към пациентите и техните близки. Стремим се да осигуряваме комплексна и подкрепяща грижа.

Поддържаме и развиваме добро взаимодействие с външни партньори и институции.


Ценности

  • Коректност – казваме, каквото мислим и правим, каквото казваме.
  • Ангажираност – опитваме се да свършим работата си максимално добре.
  • Уважение – отнасяме се към другите така, както искаме да се отнасят към нас.
  • Сътрудничество – предлагаме и търсим помощ, споделяме знание и информация.
  • Стремеж към усъвършенстване – имаме критичност към собствените си способности и се стремим да ги развиваме.
Как да се преборите с умората по време на химиотерапия ?
default image
Как да се преборите с умората по време на химиотерапия ?

Важно е да обсъдите тази тема с лекуващия си лекар, но също така има няколко стъпки, с които да д...

Публикации

Как да се преборите с умората по време на химиотерапия ?
Публикация
Как да се преборите с умората по време на химиотерапия ?