Главна страница

За нас

Дутастерид Екофарм капсули се прилага при лечение на умерено тежка до тежка симптоматика на доброкачествена простатна хиперплазия. Намалява риска от остра ретенция на урина и хирургическа намеса при пациенти с умерено тежки до тежки симптоми на ДПХ.  
Всяка капсула съдържа 0,5 mg дутастерид (dutasteride)
Дозировка и приложение
Дутастерид може да се прилага самостоятелно или в комбинация с алфа-блокера тамсулозин (0,4mg).

Възрастни пациенти (включително и в старческа възраст) 

Препоръчителната доза ​​​​​​Дутастерид Екофарм е една капсула (0,5 mg), приета перорално, веднъж дневно. При пациенти в старческа възраст не се налага адаптиране на дозата. 

Пациенти с бъбречнно увреждане. Влиянието на бъбречното увреждане върху фармакокинетиката на дутастерид не е проучвано. При пациенти с бъбречно увреждане не се предвижда адаптиране на дозата. 

Пациенти с чернодробни увреждания

Влиянието на чернодобробното увреждане върху фармакокинетиката на дутастерид не е проучвано, поради което дутастерид трябва да се прилага с повишено внимание при пациенти с леко до умерено тежко чернодобробно увреждане. Употребата на дутастерид при пациенти с тежко чернодробно увреждане е противопоказна.  

Начин на приложение

  • Капсулите трябва да се поглъщат цели, без да се дъвчат или отварят, тъй като контактът със съдаржанието на капсулата може да предизвика дразнене на орофарингеалната лигавица. 
  • Капсулата може да се приема със или без храна.
  • Въпреки че подобрение може да се наблюдава на ранен етап от лечението, може да отнеме до 6 месеца преди да се постигне терапевтичен отговор.

Кратката характеристика на Дутастерид Екофарм можете да видите в прикачения по-долу файл: