За нас

Асоциация на студентите-медици – гр. Пловдив(АСМ- Пловдив) е сдружение,целящо обединението  на студентите  по медицина в Медицински Университет - Пловдив.

 

Създадена е на 10.03.2002г. и към момента има над 450  члена от всички курсове на МУ – Пловдив, както и вече  завършили лекари.

 

АСМ – Пловдив организира и провежда:

  • Кампании за проблемите на Общественото здраве(Хипертония, Туберкулоза,ХОББ,Редки болести);Репродуктивното здраве и HIV/AIDS;Човешки права, благотворителни кампании и др.
  • Защитава и отстоява правата на студентите по медицина по време на  тяхното
  • Oбменни стажове (1 месец) с ВУЗ-ове в чужбина.
  • Организираме международни конференции.
  • Участие в международни и национални форуми  и конференции по  медицина
  • Изпълняваме EU младежки проекти
Седмица на медицинското образование в Пловдив
Седмица на медицинското образование в Пловдив

По време на Седмицата на медицинското образование ще има разнообразни лекции от водещи специалист...

Публикации

Седмица на медицинското образование в Пловдив
Седмица на медицинското образование в Пловдив
Публикация