Описание

Амджен е компания, отдадена на разгръщането на потенциала на биологичната наука за пациентите, страдащи от сериозни заболявания, като открива, разработва, произвежда и доставя иновативни лекарства за хуманна употреба. Този подход почива върху използването на такива инструменти като най-високите достижения на човешката генетика за разгадаване на сложната природа на заболяванията и задълбочено разбиране на основите на човешката биология.

 

Амджен насочва своите усилия в сферата на нерешените медицински проблеми и използва своя експертен опит в областта на биологичното производство за намиране на решения, които подобряват лечебните резултати и чувствително подобряват качеството на живот. Пионер в областта на биотехнологиите от 1980 г., Амджен се разраства и превръща в най-голямата независима компания за биотехнологии в света с милиони пациенти във всички краища на планетата, разработвайки поредица от лекарства с революционен потенциал.

 

Компанията присъства в повече от 100 страни в света и достига до милиони пациенти, които се борят с тежки заболявания. Ние се фокусираме в шест терапевтични области: онкология/хематология, сърдечно-съдови заболявания, възпалителни заболявания, костни заболявания, нефрология и неврология.

 

Повече информация за Амджен можете да откриете на www.amgen.bg