Главна страница

За нас

Фамилната хиперхолестеролемия (ФХ) е най-често срещаното наследствено заболяване, свързано с ранна коронарна болест на сърцето. Характеризира се с високи нива на холестерола с ниска плътност (LDL-C) в млада възраст.

 

Разпространението на ФХ сред повечето представители от бялата раса е един на 500 души (0,2%). Молекулярното разстройство се причинява най-вече от мутации в LDL рецептора (LDL-R) и по-рядко в apolipoprotein B100 (APOB) и PCSK9 гените, което води до високи нива на холестерола с ниска плътност (LDL-C) още от самото раждане. В резултат на това се съкращава очакваната продължителност на живота с 20 – 30 години, като основните причини за тази смъртност са инфаркт на миокарда и внезапна сърдечна смърт.

 

Добре известно е, че повечето случаи на ФХ остават недиагностицирани и следователно не се лекуват адекватно. Ранното установяване и лечение на пациентите намалява сърдечно-съдовите инциденти. Включването на стратегия за откриване на такива случаи и каскадното тестване в обичайната практика е подходящ и икономически целесъобразен метод, особено за откриване на случаи при млади хора.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Съобщаването на подозирани нежелани реакции (странични ефекти), след като даден продукт е пуснат на пазара, е важно, тъй като позволява продължително наблюдение на ползите и рисковете от лекарствата и идентифициране на нови нежелани реакции. Лечението на нежеланите реакции зависи от медицинските специалисти и потребителите, които ги съобщават – моля, имайте предвид това, когато подобна информация е предоставена на Вашето внимание. Напомняме Ви, че всяка подозирана нежелана реакция, други данни за безопасност или оплаквания в качеството на продукта/изделието, включваща продукт на Amgen може да бъде съобщена на:

Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ), ул. Дамян Груев № 8, 1303, гр. София, Р. България, тел.: +359 2 8903 417, факс: +359 2 8903 434, e-mail: bda@bda.bg

или на: Амджен България ЕООД, тел.: +359 2 424 7420, факс: +359 2 424 7450,                               е-mail: safety-bulgaria@amgen.com