Неджибе Рамадан
Неджибе Рамадан
Студент по фармация
Кристиана Ярославова
Кристиана Ярославова
Студент по обществено здраве
д-р Ружа Салмон
д-р Ружа Салмон
Обща дентална медицина