За нас

Медицинският център е създаден като "бутик за здраве", за най- неоправданата част от търсещите медицински услуги - за тези, желаещи индивидуално отношение и грижа.

 

Нашата мисия:

Промоция на здраве, превенция, профилактика и лечение на болестите, с цел хората да живеят по-дълго и да се радват на повече здрави-години през своя живот.

 

Нашата цел:

Подобряване качеството и продължителността на живот на хора, при които то би могло устойчиво да се повиши, чрез възстановяване на тяхното здраве, стабилизиране на евентуални негови нарушения и намаляване страданията на заболели, чрез медицински и немедицински дейности, които могат да отложат и забавят развитието на болестта или да облекчат нейното протичане, прилагайки знанията и опита на най-висококвалифицирани медицински специалисти и използвайки най-съвременно медицинско оборудване.

 

Нашият морал

Да не забряваме, че медицината е създадена за хората, а не за печалба. Печалбата е следствие и ако следваме този принцип, то тя ще дойде...

 

Нашата сила:

1. Дисициплина и екипност  = еднопосочност на усилията за постигане  на определената  цел.

2. Непрекъснато повишаване квалификацията на нашият персонал.