Описание

В Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Света София“ съчетаваме съвременната медицина със своя дългогодишен опит. Нашият екип предоставя пълноценна грижа в областта на женското здраве. Прилагаме индивидуален подход в лечението на пациентите си и отговаряме внимателно на всички въпроси. За нас от първостепенно значение са отличната медицинска грижа и емоционалната подкрепа. Ще бъдем близо до вас през всички етапи на бременността и ще ви подготвим адекватно за раждането.


Ние предоставяме комплексни грижи за женското здраве:

 

  •  акушерство и гинекология;
  •  онкогинекология;
  •  стерилитет;
  •  мамология;
  •  хирургия на гърда;
  •  усложнения в климактеpичната възраст;
  •  съвременни лапароскопски методи на изследване и лечение.