Описание

Асоциацията на студентите по Фармация във Варна е неправителствена студентска организация според ЗЮЛНЦ, извършваща нестопанска дейност в областта на Фармацията.

 

Учредена през 2014 год., АСФВ осъществява своята дейност за постигане на следните цели: 

 

- Представяне и обединяване на студентите по фармация в гр. Варна.

- Подобряване на професионалната квалификация и издигане на социалния статус на студентите по фармация.

- Обмен на информация, анализиране, обобщаване и огласяване на проблемите на обучението по фармация и координиране на усилията за тяхното разрешаване.

- Стимулиране на студентската научна дейност.

 

 Дейността на АСФВ се изразява в провеждане на обществени здравни кампании и обучения, лекции на здравна тематика и организиране на обучения за личностно професионално развитие.

 

Асоциацията поддържа партньорство с водещи фармацевтични компании и организации, както и осъществява звено „Почетен член” на АСФВ