За нас

Медицински център” Урохелт” е частно здравно заведение за специализирана доболнична помощ.Центърът е създаден през 2013 година с три специалности Урология ,Хирургия и Ортопедия и Травматология.

Управител на здравното заведение е Д-р Васил Павлов с призната специалност по Урология и Магистратура по Здравен мениджмънт.

В здравното заведение се извършват прегледи и консултации, както и дейности по превенция и профилактика на социално значими заболявания.

Извършват се и различни видове високо специализирани изследвания от компетенцията на отделните специалности.

В центъра се извършват амбулаторни минимално инвазивни интервенции по медицински стандарти- Урология, Хирургия и Ортопедия.

Здравното заведение има сключен договор с НЗОК.

Специалисти;

Уролог- Д-р В. Павлов

Хирурзи -Д-р К.Линчев, Д-р И. Петлешков

Ортопед Д-р В. Христов

Урохелт създаде публикация
2018
Бъбречни камъни
default image
Бъбречни камъни

Бъбречните камъни са едни от най-често срещаните заболявания в урологичната практика. Като конкрм...

Публикации

Бъбречни камъни
Публикация
Бъбречни камъни