Последвани
д-р Вера Карамфилова
д-р Вера Карамфилова
Ендокринология и болести на обмяната
Д-р Васил Хрисчев
Д-р Васил Хрисчев
Клинична хематология
д-р Ваньо Шарков
д-р Ваньо Шарков
Образна диагностика
Акад. проф. д-р Иван  Миланов дмн
Акад. проф. д-р Иван Миланов дмн
Нервни болести / Неврология
д-р Таня Илиева Енчева
д-р Таня Илиева Енчева
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Галин  Желев
д-р Галин Желев
Съдова хирургия
доц. Светлозар Стойков
доц. Светлозар Стойков
Акушерство и гинекология
д-р Ерол Максудов
д-р Ерол Максудов
Акушерство и гинекология