Последвани
д-р Вера Карамфилова
д-р Вера Карамфилова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Маргарита Шаркова
д-р Силвия Желева
д-р Васил Хрисчев
д-р Васил Хрисчев
Клинична хематология
д-р Янка  Гинева
д-р Ваньо Шарков
д-р Ваньо Шарков
Образна диагностика
проф. Иван Миланов, дмн
проф. Иван Миланов, дмн
Нервни болести / Неврология
д-р Наташа Томова Шопова
д-р Тодор Иванов
проф. Нина Николова Гочева дм
д-р Таня Илиева Енчева
д-р Таня Илиева Енчева
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Атанас  Кундурджиев, дм
д-р Галин  Желев
д-р Галин Желев
Съдова хирургия
доц. Лъчезар  Маринов, дм
проф. Явор Енчев, дм
доц. Светлозар Стойков
доц. Светлозар Стойков
Акушерство и гинекология
д-р Ерол Максудов
д-р Ерол Максудов
Акушерство и гинекология