Последователи
д-р Елена Петрова
г-н Иван Шекерев
д-р Виктория Спасова
д-р Виктория Спасова
Медицинска генетика и ембриология
д-р Ивелина Иванова
Снежина Марулева
д-р Господин Пейков
д-р Недялка Георгиева
1 2