ТРУДНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ В ЛЕЧЕНИЕТО НА МОЗЪЧНИТЕ ИНСУЛТИ В ОСТРИЯ СТАДИЙ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО
default image
ТРУДНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ В ЛЕЧЕНИЕТО НА МОЗЪЧНИТЕ ИНСУЛТИ В ОСТРИЯ СТАДИЙ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО

 Мозъчносъдовите заболявания са хетерогенна група, включваща исхемични и хеморагични нарушения в ...

СПЕШНИ ГЛАВОБОЛИЯ
default image
СПЕШНИ ГЛАВОБОЛИЯ

Вторични главоболия настъпват при травма или съдови нарушения на главата и шията, несъдови интрак...

Публикации

ТРУДНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ В ЛЕЧЕНИЕТО НА МОЗЪЧНИТЕ ИНСУЛТИ В ОСТРИЯ СТАДИЙ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО
Публикация
ТРУДНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ В ЛЕЧЕНИЕТО НА МОЗЪЧНИТЕ ИНСУЛТИ В ОСТРИЯ СТАДИЙ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО
СПЕШНИ ГЛАВОБОЛИЯ
Публикация
СПЕШНИ ГЛАВОБОЛИЯ
Аргументи за медицинския риск
default image
Аргументи за медицинския риск

Мишел Фуко маркира като общоизвестно, че “знаците могат да бъдат дадени от природата или съставен...

Нормативна база – хронични незаразни болести
default image
Нормативна база – хронични незаразни болести

Резюме: Хроничните незаразни болести в световен и национален мащаб са водещи по заболяемост и пр...

Управление на риска в медицинската практика – доклад от Македония
default image
Управление на риска в медицинската практика – доклад от Македония

 Стратегиите за управление на риска в Македония следват глобалните стратегии и ръководни насоки. ...

Професионална отговорност на лекарите в европейските страни
default image
Професионална отговорност на лекарите в европейските страни

В областта на професионалната отговорност на лекарите в Европа можем да групираме страните в три ...

Насърчаване на култура на безопасност на пациента
default image
Насърчаване на култура на безопасност на пациента

Цел Управлението на риска е рутинно за повечето отрасли, но за здравеопазването е все още сравни...