ТРУДНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ В ЛЕЧЕНИЕТО НА МОЗЪЧНИТЕ ИНСУЛТИ В ОСТРИЯ СТАДИЙ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО
ТРУДНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ В ЛЕЧЕНИЕТО НА МОЗЪЧНИТЕ ИНСУЛТИ В ОСТРИЯ СТАДИЙ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО

 Мозъчносъдовите заболявания са хетерогенна група, включваща исхемични и хеморагични нарушения в ...

СПЕШНИ ГЛАВОБОЛИЯ
СПЕШНИ ГЛАВОБОЛИЯ

Вторични главоболия настъпват при травма или съдови нарушения на главата и шията, несъдови интрак...

Публикации

ТРУДНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ В ЛЕЧЕНИЕТО НА МОЗЪЧНИТЕ ИНСУЛТИ В ОСТРИЯ СТАДИЙ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО
ТРУДНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ В ЛЕЧЕНИЕТО НА МОЗЪЧНИТЕ ИНС...
Публикация
СПЕШНИ ГЛАВОБОЛИЯ
СПЕШНИ ГЛАВОБОЛИЯ
Публикация
Аргументи за медицинския риск
Аргументи за медицинския риск

Мишел Фуко маркира като общоизвестно, че “знаците могат да бъдат дадени от природата или съставен...

Нормативна база – хронични незаразни болести
Нормативна база – хронични незаразни болести

Резюме: Хроничните незаразни болести в световен и национален мащаб са водещи по заболяемост и пр...

Управление на риска в медицинската практика – доклад от Македония
Управление на риска в медицинската практика – доклад от Македония

 Стратегиите за управление на риска в Македония следват глобалните стратегии и ръководни насоки. ...

Професионална отговорност на лекарите в европейските страни
Професионална отговорност на лекарите в европейските страни

В областта на професионалната отговорност на лекарите в Европа можем да групираме страните в три ...

Насърчаване на култура на безопасност на пациента
Насърчаване на култура на безопасност на пациента

Цел Управлението на риска е рутинно за повечето отрасли, но за здравеопазването е все още сравни...