Публикувани
ТРУДНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ В ЛЕЧЕНИЕТО НА МОЗЪЧНИТЕ ИНСУЛТИ В ОСТРИЯ СТАДИЙ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО

ТРУДНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ В ЛЕЧЕНИЕТО НА МОЗЪЧНИТЕ ИНСУЛТИ В ОСТ...

Презентацията е представена от проф. Стаменова П. и д-р Семерджиева Н. Мозъчносъдовите заболявани...
СПЕШНИ ГЛАВОБОЛИЯ

СПЕШНИ ГЛАВОБОЛИЯ

СПЕШНИ ГЛАВОБОЛИЯ

Презентацията е представена от акад. Миланов Ив. д-р Чорбаджиева Е. д-р Сергеева М.Вторични главо...
Аргументи за медицинския риск

Аргументи за медицинския риск

Аргументи за медицинския риск

Презентацията е представена от адвокат МладеновМишел Фуко маркира като общоизвестно, че “знаците ...
Нормативна база – хронични незаразни болести

Нормативна база – хронични незаразни болести

Презентацията е представена от д-р Павлова и доц. Стайкова Резюме: Хроничните незаразни болести...
Управление на риска в медицинската практика – доклад от Македония

Управление на риска в медицинската практика – доклад от Македония

Доклада е изнесен от проф. Старделова Стратегиите за управление на риска в Македония следват глоб...
Професионална отговорност на лекарите в европейските страни

Професионална отговорност на лекарите в европейските страни

Презентацията е представена от д-р РеджинатоВ областта на професионалната отговорност на лекарите...
Насърчаване на култура на безопасност на пациента

Насърчаване на култура на безопасност на пациента

Презентацията е представена от д-р ФьелдстедЦел Управлението на риска е рутинно за повечето отра...