Последователи
Д-р Маргарита  Гиздашка
Д-р Маргарита Гиздашка
Нервни болести / Неврология
д-р Иво Ватев
д-р Иво Ватев
Образна диагностика
д-р Спаска Начева
д-р Спаска Начева
Ендокринология и болести на обмяната
Д-р Славка Костадинова Милошова
Д-р Славка Костадинова Милошова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Силвия Трендафилова
д-р Силвия Трендафилова
Общопрактикуващ лекар
Сергей Стиянов
Сергей Стиянов
Ортопедия и травматология
д-р Деница Стоянова
д-р Деница Стоянова
Физикална и рехабилитационна медицина
Ванеса Вълкова
Ванеса Вълкова
Студент по здравни грижи
Хава Джамбазова
Хава Джамбазова
Студент по друга медицинска специалност
д-р Евгения Михайлова
д-р Евгения Михайлова
Образна диагностика
проф. Боян Балев, дмн
проф. Боян Балев, дмн
Образна диагностика
проф. Георги  Узунов
проф. Георги Узунов
Образна диагностика
доц. Ивелина Йорданова, дм
доц. Ивелина Йорданова, дм
Кожни и венерически болести
д-р Ангелина Георгиева Милева
д-р Ангелина Георгиева Милева
Кожни и венерически болести
Д-р Никола Стоянов  Николов
Д-р Никола Стоянов Николов
Нервни болести / Неврология
д-р Виктория Спасова
д-р Виктория Спасова
Медицинска генетика