Иновативни лекарстводоставящи системи в лекарствени форми за локално приложение (ВИДЕО)
Иновативни лекарстводоставящи системи в лекарствени форми за локално приложение (ВИДЕО)

Налага се разработването на методи за повишаване на пенетрацията и перкутанната абсорбция - химич...

Изпълнителна агенция по лекарствата - ролята на регулатора (ВИДЕО)
Изпълнителна агенция по лекарствата - ролята на регулатора (ВИДЕО)

Лекарствена регулация е съвременният международно приет термин за обозначаване на съвкупността от...

Публикации

Иновативни лекарстводоставящи системи в лекарствени форми за локално приложение (ВИДЕО)
Иновативни лекарстводоставящи системи в лекарствени ...
Публикация
Изпълнителна агенция по лекарствата - ролята на регулатора (ВИДЕО)
Изпълнителна агенция по лекарствата - ролята на регу...
Публикация
Фармацевтичната услуга - предизвикателства и нови хоризонти (ВИДЕО)
Фармацевтичната услуга - предизвикателства и нови хоризонти (ВИДЕО)

Причини за нарушаването на връзката "пациент-лекар-фармацевт" се търсят в свободата на избор и на...

Докладване на нежелани лекарствени реакции от пациентите в България (ВИДЕО)
Докладване на нежелани лекарствени реакции от пациентите в България (ВИДЕО)

Най-честите нежелани лекарствени реакции могат да бъдат идентифицирани още на етапа на предрегист...

Алгоритъм за разработване на нова лекарствена форма (ВИДЕО)
Алгоритъм за разработване на нова лекарствена форма (ВИДЕО)

Създаването на нова лекарствена форма е сложен, продължителен процес, състоящ се от многобройни о...