Последователи
Биляна Юлиянова  Пехливанова
д-р Мариана  Недева
д-р Мариана Недева
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Константин Милков Господинов
д-р Константин Милков Господинов
Нервни болести / Неврология