Публикувани
Книга с абстракти

Книга с абстракти

Книга с абстракти

от ХХIV МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС ПО ЕХОКАРДИОГРАФИЯA_1. Percutaneous Treatment for Tricuspid Regurgit...
България ще бъде домакин на най-големия  световен форум в ехокардиографията

България ще бъде домакин на най-големия световен форум в ехок...

Световни и български специалисти ще обсъждат нови за България методи за превенция на сърдечно- с...