За нас

Екипът ни практикува медикаментозно и немедикаментозно лечение на депресия, биполярно афективно разстройство (БАР), тревожни разстройства и разстройства, свързани със стрес, шизофрения, зависимости, нарушения на съня и др.

 

Медицински център Интермедика предлага следните услуги:

 

  • Психиатрично консултиране
  • Транскраниална Магнитна Стимулация
  • Транскраниална директна стимулация с електричество
  • Медикаментозно лечение
  • Психологично консултиране

Екип:


Д-р Калин Стойнов, психиатър
Доц. Д-р Тони Дончев, психиатър
Д-р Росен Емануилов, психиатър
Д-р Силвия Василева, психиатър
Д-р Росен Дончев, лекар
Маг. псих. Надя Гаврилова, клиничен психолог

Влияние на репетитивната транскраниална магнитна стимулация (rTMS) върху хранителното поведение и телесното тегло
Влияние на репетитивната транскраниална магнитна стимулация (rTMS) върху хранителното поведение и...

Ново проучване, проведено за изследване на ефекта на rTMS (repetitive transcranial magnetic stimu...

ТРАНСКРАНИАЛНАТА МАГНИТНА СТИМУЛАЦИЯ – НОВА НАДЕЖДА В ЛЕЧЕНИЕТО НА ЗАВИСИМОСТИ
ТРАНСКРАНИАЛНАТА МАГНИТНА СТИМУЛАЦИЯ – НОВА НАДЕЖДА В ЛЕЧЕНИЕТО НА ЗАВИСИМОСТИ

  Репетитивната транскраниална магнитна стимулация (rTMS, рТМС) е иновативно, безопасно и финансо...

ТРАНСКРАНИАЛНА МАГНИТНА СТИМУЛАЦИЯ (ТМС, TMS) ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕПРЕСИЯ
ТРАНСКРАНИАЛНА МАГНИТНА СТИМУЛАЦИЯ (ТМС, TMS) ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕПРЕСИЯ

За страданието депресия и нейното лечение   Депресията е една от основните причини за инвалидизац...

Натрапливостта е основна характеристика на ОКР
Натрапливостта е основна характеристика на ОКР

Обсесиите  и компулсиите са основните симптоми, проявяващи се при страданието обсесивно-компулсив...

Публикации

Влияние на репетитивната транскраниална магнитна стимулация (rTMS) върху хранителното поведение и телесното тегло
Влияние на репетитивната транскраниална магнитна сти...
Публикация
ТРАНСКРАНИАЛНАТА МАГНИТНА СТИМУЛАЦИЯ – НОВА НАДЕЖДА В ЛЕЧЕНИЕТО НА ЗАВИСИМОСТИ
ТРАНСКРАНИАЛНАТА МАГНИТНА СТИМУЛАЦИЯ – НОВА НАДЕЖДА ...
Публикация