Описание

Екипът ни практикува медикаментозно и немедикаментозно лечение на депресия, биполярно афективно разстройство (БАР), тревожни разстройства и разстройства, свързани със стрес, шизофрения, зависимости, нарушения на съня и др.

 

Медицински център Интермедика предлага следните услуги:

 

  • Психиатрично консултиране
  • Транскраниална Магнитна Стимулация
  • Транскраниална директна стимулация с електричество
  • Медикаментозно лечение
  • Психологично консултиране

Екип:


Д-р Калин Стойнов, психиатър
Доц. Д-р Тони Дончев, психиатър
Д-р Росен Емануилов, психиатър
Д-р Силвия Василева, психиатър
Д-р Росен Дончев, лекар
Маг. псих. Надя Гаврилова, клиничен психолог

Услуги

  • Психиатрия
  • психолог