2018
Приложение на скалата за твърдост на ерекцията като диагностичен инструмент за оценка на възстановяването на еректилната функция след робот-асистирана радикална простатектомия
Приложение на скалата за твърдост на ерекцията като диагностичен инструмент за оценка на възстано...

Екип: Б. Атанасов, Н.Колев, Р.Коцев, В. Дунев, Ф. Шаргаби, П.Генов, А. Ванов, Ж. Атанасов, М. Сач...

2018
Разширена лимфна дисекция след радикална цистектомия. Има ли значение за риск от локален рецидив?
Разширена лимфна дисекция след радикална цистектомия. Има ли значение за риск от локален рецидив?

Цел Да оценим разширената лимфната дисекция в малкия таз след радикална цистектомия при мускулно...

Публикации

Приложение на скалата за твърдост на ерекцията като диагностичен инструмент за оценка на възстановяването на еректилната функция след робот-асистирана радикална простатектомия
Приложение на скалата за твърдост на ерекцията като ...
Публикация
Разширена лимфна дисекция след радикална цистектомия. Има ли значение за риск от локален рецидив?
Разширена лимфна дисекция след радикална цистектомия...
Публикация
2018
Състояние на еректилна функция на пациентите преди радикална простатектомия
Състояние на еректилна функция на пациентите преди радикална простатектомия

Предоперативното определяне на състоянието на еректилната функция на пациентите, подлежащи на дву...

2018
Корпорални хипоспадии - методи на лечение
Корпорални хипоспадии - методи на лечение

Хипосадията е едно от най-честите вродени малформативно уропатии. Тя е аномалия с голямо социално...