Приложение на скалата за твърдост на ерекцията като диагностичен инструмент за оценка на възстановяването на еректилната функция след робот-асистирана радикална простатектомия
Приложение на скалата за твърдост на ерекцията като диагностичен инструмент за оценка на възстано...

Екип: Б. Атанасов, Н.Колев, Р.Коцев, В. Дунев, Ф. Шаргаби, П.Генов, А. Ванов, Ж. Атанасов, М. Сач...

Разширена лимфна дисекция след радикална цистектомия. Има ли значение за риск от локален рецидив?
Разширена лимфна дисекция след радикална цистектомия. Има ли значение за риск от локален рецидив?

Цел Да оценим разширената лимфната дисекция в малкия таз след радикална цистектомия при мускулно...

Публикации

Приложение на скалата за твърдост на ерекцията като диагностичен инструмент за оценка на възстановяването на еректилната функция след робот-асистирана радикална простатектомия
Приложение на скалата за твърдост на ерекцията като ...
Публикация
Разширена лимфна дисекция след радикална цистектомия. Има ли значение за риск от локален рецидив?
Разширена лимфна дисекция след радикална цистектомия...
Публикация
Състояние на еректилна функция на пациентите преди радикална простатектомия
Състояние на еректилна функция на пациентите преди радикална простатектомия

Предоперативното определяне на състоянието на еректилната функция на пациентите, подлежащи на дву...

Корпорални хипоспадии - методи на лечение
Корпорални хипоспадии - методи на лечение

Хипосадията е едно от най-честите вродени малформативно уропатии. Тя е аномалия с голямо социално...