Акценти от VI конференция по медицинска онкология на БАМО (ПРЕЗЕНТАЦИИ)
Акценти от VI конференция по медицинска онкология на БАМО (ПРЕЗЕНТАЦИИ)

   VI научна конференция на БАМО  бе с акцент върху постиженията в диагностиката и лекарственото...

Публикации

Акценти от VI конференция по медицинска онкология на БАМО (ПРЕЗЕНТАЦИИ)
Публикация
Акценти от VI конференция по медицинска онкология на БАМО (ПРЕЗЕНТАЦИИ)

Събития

VI научна конференция с международно участие на Българската асоциация по медицинска онкология
Събитие
VI научна конференция с международно участие на Българската асоциация по медицинска онкология