За нас

Нашата мисия: „В името на здравето!”

Алпен Фарма Груп е социално отговорна и етична компания, която предоставя на обществото иновативни методи за лечение и превенция на болестите. Нашата компания има за цел да подкрепя и запазва здравето и красотата, както и да подобрява качеството на живот на хората.

Алпен Фарма Груп отделя изключително внимание на сътрудничеството с медицинските и здравни институции, лекари и потребители на фармацевтични продукти, активно подкрепя научните и практически конференции и семинари, целящи разпространението на опита, както и програмите за обучение, насочени към подобряването на медицинските умения и качеството на лечение.
Алпен Фарма Груп стъпва на българския пазар през 2009 г. чрез Алпен Фарма ООД.
Фирмата работи успешно в сферата на здравеопазването, националния пазар на едро, аптеки и фармацевтични вериги, а също така и с крайни потребители.
Популярността на продуктите, които фирмата представя пред лекари, фармацевти и крайни потребители, се базира на комбинация от ефективност, високо качество на лекарствените продукти, компетентност и опит на служителите на компанията.

Дискусии

Интегративен подход в лечението на ОРВИ и COVID-19 – международен и български опит
дискусия
Интегративен подход в лечението на ОРВИ и COVID-19 – международен и български опит