За нас

В нашата рентгенова лаборатория с адрес в гр. Стара Загора на улица Цар Симеон Велики 112 етаж 2 офис 5 се използва както стандартната филмова техника, така и най-новата технология за извършване на дентални рентгенографии - дигиталната, чрез която можем да получим висококачествени цифрови изображения и значително намаляване на йонизиращото лъчение на пациентите. 

Стандартните зъбни рентгенови снимки се получават 5 минути след извършване на рентгеновото изследване, а панорамните, темпоромандибуларните, снимките на синуси, се получават и на плака и в дигитален вариант до 1 минута след приключване на изледването.

Безплатна Панорамна Рентгенова снимка за ученици!!! От 01.09 до 30.09.2018г.
Безплатна Панорамна Рентгенова снимка за ученици!!! От 01.09 до 30.09.2018г.

Безплатна панорамна рентгенова снимка за всички ученици за новата учебна година (изисква се здрав...

2018
Безплатна Панорамна Рентгенова снимка за ученици!!! От 01.09 до 30.09.2018г.
Безплатна Панорамна Рентгенова снимка за ученици!!! От 01.09 до 30.09.2018г.

Безплатна панорамна рентгенова снимка за всички ученици за новата учебна година (изисква се здрав...

Публикации

Безплатна Панорамна Рентгенова снимка за ученици!!! От 01.09 до 30.09.2018г.
Безплатна Панорамна Рентгенова снимка за ученици!!! ...
Публикация