Безплатна Панорамна Рентгенова снимка за ученици!!! От 01.09 до 30.09.2018г.
Безплатна Панорамна Рентгенова снимка за ученици!!! От 01.09 до 30.09.2018г.

Безплатна панорамна рентгенова снимка за всички ученици за новата учебна година (изисква се здрав...

2018
Безплатна Панорамна Рентгенова снимка за ученици!!! От 01.09 до 30.09.2018г.
Безплатна Панорамна Рентгенова снимка за ученици!!! От 01.09 до 30.09.2018г.

Безплатна панорамна рентгенова снимка за всички ученици за новата учебна година (изисква се здрав...