За нас

УС на БОТА 

 

Председател: 
Проф. Асен Балтов
 

Зам. председатели: 
Проф. Диян Енчев
Доц. Антони Георгиев

 

Касиер: 
Проф. Неделчо Цачев

 

Секретар:
Д-р Борислав Тасев 

Имейл: sekretar@bulortho.org 

Етична комисия: 

 

Председател: 
Проф. Христо Георгиев

 

Членове:
Проф. Аспарух Аспарухов
Д-р Георги Кръстев

 

Контролно-ревизионна комисия 

 

Председател:
Доц. Владимир Русимов

 

Членове:
Д-р Боян Христов
Д-р Роберт Халваджиян

 

Главен редактор на списание „Ортопедия и травматология”: 
Проф. Владимир Ставрев

Събития

Конференция „Дни на детската ортопедия и травматология“
Събитие
Конференция „Дни на детската ортопедия и травматология“