Главна страница

За нас

 

Терапевтични показания

 

  • лечение на първична хипертония при възрастни;
  • лечение на артериална хипертония при деца и юноши на възраст от 6 до 18 години;

Дозировка

 

  • Дозировка при хипертония

Препоръчваната начална доза и обичайната поддържана доза кандесартан цилексетил е 8 mg веднъж дневно. Оптимален антихипертензивен ефект се постига в рамките на 4 седмици. При някои пациенти с недостатъчно контролирано артериално налягане, дозата може да се увеличи на 16 mg веднъж дневно до максимално 32 mg веднъж дневно. Лечението трябва да се коригира според отговора на артериалното налягане.

 

  • Дозировка при сърдечна недостатъчност

Обичайната препоръчвана доза на кандесартан цилексетил е 4 mg веднъж дневно. Повишаването на дозата до 32 mg дневно (максимална доза) или най-високата поносима доза се извършва чрез удвояване на дозата на интервали от най-малко 2 седмици. Оценката на пациенти със сърдечна недостатъчност трябва винаги да обхваща оценка на бъбречната функция, включваща следене нивата на серумен креатинин и калий. Кандесартан може да се прилага с друго лечение за сърдечна недостатъчност, включително АСЕ инхибитори, бета-блокери, диуретици и дигиталис или комбинация от тези лекарствени продукти. Кандесартан може да се прилага заедно с АСЕ инхибитор при пациенти със симптоматична сърдечна недостатъчност въпреки оптималната стандартна терапия за сърдечна недостатъчност, когато минералкортикоидни рецепторни антагонисти не се понасят. Комбинацията от АСЕ инхибитор, калий-съхраняващ диуретик и кандесартан не се препоръчва и трябва да се обмисля само след внимателна оценка на възможните ползи и рискове.