За нас

FirstAidbg.com е водеща компания, специализирана в предлагането на различни услуги и продукти за първа помощ.

От 2005 г. ние предлагаме курсове по първа помощ, първа помощ на бебета и деца, първа помощ на работното място и др., водени от високо квалифицирани инструктори с международни сертификати.

През 2016 г. отворихме врати на Училище по първа помощ с модерна и уютна зала, оборудвана с най-съвременна учебна екипировка.

От 2018 г. наши инструктори са сертифицирани към European Resuscitation Council да провеждат курсове по BLS/AED.

Предлагаме също оборудване на аптечки и продукти за първа помощ, учебна екипировка, манекени и тренажори за първа помощ и др.

FirstAidbg.com създаде статус
2018
Първа помощ на бебета и деца - София
1618,  София,
ул. Княгиня Клементина 34
На
29.9.2018
FirstAidbg.com създаде статус
2018

Основен курс по първа помощ - София
1618,  София,
ул. Княгиня Клементина 34
На
30.9.2018
FirstAidbg.com създаде статус
2018
Днес отбелязваме Световния ден на първата помощ!
8.9.2018 г. - Световен ден на първата помощ
default image
8.9.2018 г. - Световен ден на първата помощ

През 2000 г. Международната Федерация на Червения кръст и Червения полумесец инициира Европейски ...

FirstAidbg.com създаде статус
2018
Първа помощ на бебета и деца - Стара Загора
6000,  Стара Загора,
ул. Гоце Делчев 28
На
15.9.2018