Главна страница

За нас

Остеопорозата е хронично скелетно заболяване, характеризиращо се с ниска костна маса, структурно влошаване и порьозност на костите, което се свързва с по-висок риск от фрактури. Въпреки че се наблюдава във всички възрастови групи, пол и раси, остеопорозата е по-често срещана сред бялата раса, по-възрастните хора и жените. Понастоящем се оценява, че повече от 200 милиона души страдат от остеопороза.

 

Остеопорозата няма клинични прояви, докато не възникне фрактура. Според последни данни 1 от 3 жени на възраст над 50 години и 1 от 5 мъже ще изпитат остеопоротични фрактури през целия си живот. Фрактурите са причина за значими вторични здравословни проблеми и дори за смърт.

 

Профилактиката на остеопорозата чрез правилен хранителен и двигателен режим подобрява здравния статус на пациентите с рискови фактори за възникване на фрактури. Скринингът за остеопороза може да улесни лечението на заболяването преди поява на фрактура.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Съобщаването на подозирани нежелани реакции (странични ефекти), след като даден продукт е пуснат на пазара, е важно, тъй като позволява продължително наблюдение на ползите и рисковете от лекарствата и идентифициране на нови нежелани реакции. Лечението на нежеланите реакции зависи от медицинските специалисти и потребителите, които ги съобщават – моля, имайте предвид това, когато подобна информация е предоставена на Вашето внимание. Напомняме Ви, че всяка подозирана нежелана реакция, други данни за безопасност или оплаквания в качеството на продукта/изделието, включваща продукт на Amgen може да бъде съобщена на:

Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ), ул. Дамян Груев № 8, 1303, гр. София, Р. България, тел.: +359 2 8903 417, факс: +359 2 8903 434, e-mail: bda@bda.bg

или на: Амджен България ЕООД, тел.: +359 2 424 7420, факс: +359 2 424 7450,                              е-mail: safety-bulgaria@amgen.com