За нас

Остеопорозата е хронично скелетно заболяване, характеризиращо се с ниска костна маса, структурно влошаване и порьозност на костите, което се свързва с по-висок риск от фрактури. Въпреки че се наблюдава във всички възрастови групи, пол и раси, остеопорозата е по-често срещана сред бялата раса, по-възрастните хора и жените. Понастоящем се оценява, че повече от 200 милиона души страдат от остеопороза.

 

Остеопорозата няма клинични прояви, докато не възникне фрактура. Според последни данни 1 от 3 жени на възраст над 50 години и 1 от 5 мъже ще изпитат остеопоротични фрактури през целия си живот. Фрактурите са причина за значими вторични здравословни проблеми и дори за смърт.

 

Профилактиката на остеопорозата чрез правилен хранителен и двигателен режим подобрява здравния статус на пациентите с рискови фактори за възникване на фрактури. Скринингът за остеопороза може да улесни лечението на заболяването преди поява на фрактура.

Остеопороза създаде публикация
29 апр
Обучителен видео материал за самостоятелно приложение на  Prolia® (denosumab 60 mg)
Обучителен видео материал за самостоятелно приложение на Prolia® (denosumab 60 mg)

Остеопорозата е хронично заболяване и много пациенти се нуждаят от постоянно лечение за запазване...

Остеопороза създаде публикация
13 мар
Остеопороза- как да осигурим ефикасно и безопасно дългосрочно лечение?
Остеопороза- как да осигурим ефикасно и безопасно дългосрочно лечение?

При жени над 70 години, наличието на фрактура увеличава риска от бъдещи фрактури и дори смърт.   ...

Публикации

Обучителен видео материал за самостоятелно приложение на  Prolia® (denosumab 60 mg)
Обучителен видео материал за самостоятелно приложени...
Публикация
Остеопороза- как да осигурим ефикасно и безопасно дългосрочно лечение?
Остеопороза- как да осигурим ефикасно и безопасно дъ...
Публикация