За нас

Остеопорозата е хронично скелетно заболяване, характеризиращо се с ниска костна маса, структурно влошаване и порьозност на костите, което се свързва с по-висок риск от фрактури. Въпреки че се наблюдава във всички възрастови групи, пол и раси, остеопорозата е по-често срещана сред бялата раса, по-възрастните хора и жените. Понастоящем се оценява, че повече от 200 милиона души страдат от остеопороза.

 

Остеопорозата няма клинични прояви, докато не възникне фрактура. Според последни данни 1 от 3 жени на възраст над 50 години и 1 от 5 мъже ще изпитат остеопоротични фрактури през целия си живот. Фрактурите са причина за значими вторични здравословни проблеми и дори за смърт.

 

Профилактиката на остеопорозата чрез правилен хранителен и двигателен режим подобрява здравния статус на пациентите с рискови фактори за възникване на фрактури. Скринингът за остеопороза може да улесни лечението на заболяването преди поява на фрактура.