Последователи
Мария Райчева Драгиева
Мария Райчева Драгиева
Общопрактикуващ лекар - педиатрия
д-р Жана Георгиева
д-р Жана Георгиева
Общопрактикуващ лекар
д-р Катя Нанева, дм
д-р Катя Нанева, дм
Общопрактикуващ лекар
д-р Андрей Забунов
д-р Маргарита  Досева
д-р Маргарита Досева
Общопрактикуващ лекар
д-р Юлияна  Василева
д-р Стойка Русинова
д-р Стойка Русинова
Акушерство и гинекология
д-р Илия Христов
д-р Илия Христов
Общопрактикуващ лекар