За нас

  • Резюмета от научни събития;
  • Научни публикации;
  • Новости в медицината;
  • Доклади от конгреси и конференции.
Актуална медицина създаде публикация
8 окт
Проект за ново ръководство по урология
Проект за ново ръководство по урология

На сайта на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти е публикуван за о...

Актуална медицина създаде публикация
8 окт
Проект за ново ръководство по нефрология и диализа
Проект за ново ръководство по нефрология и диализа

Проектът на наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство по нефрология и диализа е изг...

Публикации

Проект за ново ръководство по нефрология и диализа
Проект за ново ръководство по нефрология и диализа
Публикация
Започва XXVIII Национална конференция по неврохирургия
Започва XXVIII Национална конференция по неврохирургия
Публикация
Актуална медицина създаде публикация
3 окт
Започва XXVIII Национална конференция по неврохирургия
Започва XXVIII Национална конференция по неврохирургия

XXVIII Национална конференция на Българското дружество по неврохирургия започва утре в RIU Pravet...

Актуална медицина създаде публикация
16 сеп
Проект за ново ръководство по медицинска онкология
Проект за ново ръководство по медицинска онкология

Проектът на наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство помедицинска онкология е изго...

Актуална медицина създаде публикация
12 сеп
Нов проект за ръководство по неонатология
Нов проект за ръководство по неонатология

Проектът на наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство понеонатология е изготвен на ...

Актуална медицина създаде публикация
12 сеп
Проект за ново ръководство по ендокринология
Проект за ново ръководство по ендокринология

Проектът на наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство поендокринология и болести на...

Актуална медицина създаде публикация
12 сеп
Проект за ново ръководство по гастроентерология
Проект за ново ръководство по гастроентерология

Проектът на наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение нагастроентерологи...

Актуална медицина създаде публикация
9 авг
Одобриха ново онкологично лекарство на Байер за Европа
Одобриха ново онкологично лекарство на Байер за Европа

Байер получи положително становище на Комитета по лекарствените продукти за хуманна употреба за п...

Актуална медицина създаде публикация
1 авг
Лекари настояват за Национална програма за диабета
Лекари настояват за Национална програма за диабета

Създаването на Национална програма за борба с диабета е спешно необходима на страната ни. Това за...

Актуална медицина създаде публикация
29 юли
Диагноза диабет = на прекаран инфаркт
Диагноза диабет = на прекаран инфаркт

Сърдечносъдовият риск при хората с диагноза диабет е равен на този при пациенти с прекаран инфарк...

Актуална медицина създаде публикация
23 юли
Изследвания за добър контрол на сърдечни болести
Изследвания за добър контрол на сърдечни болести

Сърдечносъдовите заболявания са водещи не само в списъка на причините за смърт, но и в общата кар...

Актуална медицина създаде публикация
22 юли
Ново фармако-терапевтично ръководство за лечение на имуномедиирани болести
Ново фармако-терапевтично ръководство за лечение на имуномедиирани болести

Здравното министерство публикува на сайта си за обществено обсъждане ново фармако-терапевтично ръ...

Актуална медицина създаде публикация
22 юли
Ново ръководство за използване на антимикробни лекарства
Ново ръководство за използване на антимикробни лекарства

Министерството на здравеопазването публикува на сайта си за обществено обсъждане ново фармако-тер...

Актуална медицина създаде публикация
22 юли
Ново ръководство по медицинска паразитология
Ново ръководство по медицинска паразитология

Министерството на здравеопазването публикува на сайта си за обществено обсъждане ново фармако-тер...

Актуална медицина създаде публикация
22 юли
Проект за ново ръководство по пневмология и фтизиатрия
Проект за ново ръководство по пневмология и фтизиатрия

Министерството на здравеопазването публикува на сайта си за обществено обсъждане ново фармако-тер...

Актуална медицина създаде публикация
20 юни
Причини и лечение на липсваща менструация в пубертета
Причини и лечение на липсваща менструация в пубертета

Пубертетът при момичетата у нас започва средно на около 11 г., а година и половина по-късно, т.е....

Актуална медицина създаде публикация
17 юни
Високата болестна активност - синоним ли е на повишени показатели за възпаление? (ВИДЕО)
Високата болестна активност - синоним ли е на повишени показатели за възпаление? (ВИДЕО)

Презентацията е представена от д-р Силвия Маринчева от Клиниката по ревматология, УМБАЛ Св. Иван ...

Актуална медицина създаде публикация
17 юни
Пациентски въпроси и скали - връзка с клиничната активност при псориатичен артрит (ВИДЕО)
Пациентски въпроси и скали - връзка с клиничната активност при псориатичен артрит (ВИДЕО)

Презентацията е представена от д-р Александър Копчев - специалист по ревматология

Актуална медицина създаде публикация
17 юни
Основни подходи в имунологичната диагностика на автоантитела свързани с ревматични заболявания (ВИДЕО)
Основни подходи в имунологичната диагностика на автоантитела свързани с ревматични заболявания (В...

Презентацията е представена от д-р Доброслав Кюркчиев - Лаборатория по клинична имунология, УМБАЛ...

Актуална медицина създаде публикация
17 юни
Мускулноскелетна ехорафия - сензитивен биомаркер за ремисия при болни от ревматоиден артрит (ВИДЕО)
Мускулноскелетна ехорафия - сензитивен биомаркер за ремисия при болни от ревматоиден артрит (ВИДЕО)

Презентацията е представена от д-р Николай Стоилов от Клиниката по ревматология в УМБАЛ Св. Иван ...

Актуална медицина създаде публикация
17 юни
Интерстициална пневмония с авноимунна характеристика - съвременни класификационни методи (ВИДЕО)
Интерстициална пневмония с авноимунна характеристика - съвременни класификационни методи (ВИДЕО)

Презентацията е представена от проф. Румен Стоилов - Клиника по ревматология, УМБАЛ Св. Иван Рилски:

Актуална медицина създаде публикация
2 юни
Четири нови терапии за лечение на диабет влизат у нас
Четири нови терапии за лечение на диабет влизат у нас

Над 200 ендокринолози, общопрактикуващи лекари, интернисти и кардиолози от цялата страна станаха ...

Актуална медицина създаде публикация
20 май
Венозна тромболиза - "златен стандарт" в съвременното лечение на исхемичен инсулт
Венозна тромболиза - "златен стандарт" в съвременното лечение на исхемичен инсулт

Лекция на доц. Росен Калпачки, Клиника по нервни болести, МБАЛ “Света Анна” София, Югозападен уни...

Актуална медицина създаде публикация
16 май
В България стартира важно мултицентрово изследване - AWARE II
В България стартира важно мултицентрово изследване - AWARE II

През месец март в УМБАЛ „Св. Анна“ –София АД, стартира едно от най-мащабните клинични проучвания ...

Актуална медицина създаде публикация
9 май
Предсърдното мъждене във фокуса на Конгреса по кардиостимулация и електрофизиология
Предсърдното мъждене във фокуса на Конгреса по кардиостимулация и електрофизиология

Пети национален конгрес по кардиостимулация и електрофизиология ще се проведе в к.к. Златни пясъц...

Актуална медицина създаде публикация
15 апр
Хирургично лечение на обструктивна сънна апнея при дете със синдром на Prаder-Willi
Хирургично лечение на обструктивна сънна апнея при дете със синдром на Prаder-Willi

Клиничен случай, представен от д-р Теодора Димитрова, УНГ-специалист от Военномедицинска академия...

Актуална медицина създаде публикация
15 апр
Атаксии при деца
Атаксии при деца

Лекция на проф. д-р Иван Литвиненко,СБАЛ по детски болести - София, от IV Национална педиатрична ...

Актуална медицина създаде публикация
12 апр
Ново ръководство по хематология
Ново ръководство по хематология

Министерството на здравеопазването публикува на сайта си за обществено обсъждане ново фармако-тер...

Актуална медицина създаде публикация
12 апр
Ново ръководство за лечение на УНГ болести
Ново ръководство за лечение на УНГ болести

Министерството на здравеопазването публикува на сайта си за обществено обсъждане ново фармако-тер...

Актуална медицина създаде публикация
12 апр
Проект за ново ръководство по медицинска онкология
Проект за ново ръководство по медицинска онкология

Министерството на здравеопазването публикува на сайта си за обществено обсъждане ново фармако-тер...