За нас

  • Резюмета от научни събития;
  • Научни публикации;
  • Новости в медицината;
  • Доклади от конгреси и конференции.
Актуална медицина създаде публикация
22 фев
Хормоните може да са причина за наднормено тегло
Хормоните може да са причина за наднормено тегло

Доц. Теодора Дърленска е председател на Българското сдружение за проучване на затлъстяването и съ...

18 фев
Диагноза и лечение на доброкачествените и злокачествени тумори на щитовидната жлеза
Диагноза и лечение на доброкачествените и злокачествени тумори на щитовидната жлеза

   Честота, етиологични фактори. Възлите в щитовидната жлеза, независимо дали са единични или мно...

Публикации

Хормоните може да са причина за наднормено тегло
Хормоните може да са причина за наднормено тегло
Публикация
Ново фармакотерапевтично ръководство по неонатология
Ново фармакотерапевтично ръководство по неонатология
Публикация
Актуална медицина създаде публикация
2018
Ново фармакотерапевтично ръководство по неонатология
Ново фармакотерапевтично ръководство по неонатология

Ново фармако-терапевтично ръководство по неонатология бе публикувано от Националната комисия по ц...

Актуална медицина създаде публикация
2018
Малигнени заболявания и IBD
Малигнени заболявания и IBD

Автор Д.Стоянова Клиника по гастроентерология, ВМА - ББАЛ, София   Хроничният ход на възпалителни...

Актуална медицина създаде публикация
2018
Терапевтичен подход при холелитиаза в детска възраст
Терапевтичен подход при холелитиаза в детска възраст

Автори: Янков И., Грозева Д., Маркова П. Катедра детски и генетични заболявани, МУ - Пловдив Клин...

Актуална медицина създаде публикация
2018
Неалкохолна мастна чернодробна болест при деца и юноши
Неалкохолна мастна чернодробна болест при деца и юноши

Автори: М. Панайотова, Д. Кофинова, М. Байчева34, П. Хаджийски, Р. Шентова, П. Янева Отделение по...

Актуална медицина създаде публикация
2018
Течни колекции при остър  панкреатит - поведение
Течни колекции при остър панкреатит - поведение

Автори: З. Дунков, К. Кацаров, А. Кацаров, И. Попадийн, К. Сапунджиев Клиника по гастроентерологи...

Актуална медицина създаде публикация
2018
Екстраинтестинални прояви при деца с възпалителни чревни заболявания
Екстраинтестинални прояви при деца с възпалителни чревни заболявания

Автори: Райна Шентова, Мила Байчев, Петър Хаджийски, Деница Кофионва, Пенка Янева Клиника по гаст...

Актуална медицина създаде публикация
2018
Хронична диария - диагностични и терапевтични подходи
Хронична диария - диагностични и терапевтични подходи

автор М. Мирчев Клиника по гастроентерология, УМБАЛ "Св.Марина" - Варна   Хроничната диария (ХД)...

Актуална медицина създаде публикация
2018
IBD - Диагностични и диференциалнодиагностични проблеми
IBD - Диагностични и диференциалнодиагностични проблеми

автор Искрен Коцев Клиника по гастроентерология, УМБАЛ „Св. Марина“, гр. Варна   IBD са чревни бо...

Актуална медицина създаде публикация
2018
Комбинирана и двойна биологична терапия при IBD
Комбинирана и двойна биологична терапия при IBD

автор З.Спасова Клиника по гастроентерология; УМБАЛ , Св. Иван Рилски" Медицински Университет, С...