За нас

  • Резюмета от научни събития;
  • Научни публикации;
  • Новости в медицината;
  • Доклади от конгреси и конференции.
Актуална медицина създаде публикация
20 юни
Причини и лечение на липсваща менструация в пубертета
Причини и лечение на липсваща менструация в пубертета

Пубертетът при момичетата у нас започва средно на около 11 г., а година и половина по-късно, т.е....

Актуална медицина създаде публикация
2 юни
Четири нови терапии за лечение на диабет влизат у нас
Четири нови терапии за лечение на диабет влизат у нас

Над 200 ендокринолози, общопрактикуващи лекари, интернисти и кардиолози от цялата страна станаха ...

Публикации

Причини и лечение на липсваща менструация в пубертета
Причини и лечение на липсваща менструация в пубертета
Публикация
Високата болестна активност - синоним ли е на повишени показатели за възпаление? (ВИДЕО)
Високата болестна активност - синоним ли е на повише...
Публикация
Актуална медицина създаде публикация
20 май
Венозна тромболиза - "златен стандарт" в съвременното лечение на исхемичен инсулт
Венозна тромболиза - "златен стандарт" в съвременното лечение на исхемичен инсулт

Лекция на доц. Росен Калпачки, Клиника по нервни болести, МБАЛ “Света Анна” София, Югозападен уни...

Актуална медицина създаде публикация
16 май
В България стартира важно мултицентрово изследване - AWARE II
В България стартира важно мултицентрово изследване - AWARE II

През месец март в УМБАЛ „Св. Анна“ –София АД, стартира едно от най-мащабните клинични проучвания ...

Актуална медицина създаде публикация
9 май
Предсърдното мъждене във фокуса на Конгреса по кардиостимулация и електрофизиология
Предсърдното мъждене във фокуса на Конгреса по кардиостимулация и електрофизиология

Пети национален конгрес по кардиостимулация и електрофизиология ще се проведе в к.к. Златни пясъц...

Актуална медицина създаде публикация
15 апр
Хирургично лечение на обструктивна сънна апнея при дете със синдром на Prаder-Willi
Хирургично лечение на обструктивна сънна апнея при дете със синдром на Prаder-Willi

Клиничен случай, представен от д-р Теодора Димитрова, УНГ-специалист от Военномедицинска академия...

Актуална медицина създаде публикация
15 апр
Атаксии при деца
Атаксии при деца

Лекция на проф. д-р Иван Литвиненко,СБАЛ по детски болести - София, от IV Национална педиатрична ...

Актуална медицина създаде публикация
12 апр
Ново ръководство по хематология
Ново ръководство по хематология

Министерството на здравеопазването публикува на сайта си за обществено обсъждане ново фармако-тер...

Актуална медицина създаде публикация
12 апр
Ново ръководство за лечение на УНГ болести
Ново ръководство за лечение на УНГ болести

Министерството на здравеопазването публикува на сайта си за обществено обсъждане ново фармако-тер...

Актуална медицина създаде публикация
12 апр
Проект за ново ръководство по медицинска онкология
Проект за ново ръководство по медицинска онкология

Министерството на здравеопазването публикува на сайта си за обществено обсъждане ново фармако-тер...

Актуална медицина създаде публикация
12 апр
Ново ръководство за лечение на инфекциозни болести
Ново ръководство за лечение на инфекциозни болести

Министерството на здравеопазването публикува на сайта си за обществено обсъждане ново фармако-тер...

Актуална медицина създаде публикация
8 апр
Проект за ново ръководство по очни болести
Проект за ново ръководство по очни болести

Министерството на здравеопазването публикува на сайта си за обществено обсъждане ново фармако-тер...

Актуална медицина създаде публикация
2 апр
Ново ръководство за лечение на неврологичните заболявания
Ново ръководство за лечение на неврологичните заболявания

Министерството на здравеопазването публикува на сайта си за обществено обсъждане ново фармако-тер...

Актуална медицина създаде публикация
2 апр
Проект за ново ръководство по неонатология
Проект за ново ръководство по неонатология

Проектът на Фармако-терапевтично ръководство по „Неонатология“ е изготвен визпълнение на изискван...

Актуална медицина създаде публикация
2 апр
Проект за ново ръководство по психични заболявания
Проект за ново ръководство по психични заболявания

Проектът на Фармако-терапевтично ръководство по „Психични заболявания“ еизготвен в изпълнение на ...

Актуална медицина създаде публикация
2 апр
Проект за ново ръководство по ендокринология и болести на обмяната
Проект за ново ръководство по ендокринология и болести на обмяната

Министерството на здравеопазването публикува на сайта си за обществено обсъждане ново фармако-тер...

Актуална медицина създаде публикация
2 апр
Проект за ново ръководство по ревматология
Проект за ново ръководство по ревматология

Проектът на Фармако-терапевтично ръководство по „Ревматология“ е изготвен визпълнение на изискван...

Актуална медицина създаде публикация
2 апр
Ново ръководство по Детска клинична хематология и онкология
Ново ръководство по Детска клинична хематология и онкология

Проектът на Фармако-терапевтично ръководство по „Детска клинична хематологияи онкология“ е изготв...

Актуална медицина създаде публикация
2 апр
Проект за ново ръководство по гастроентерологични заболявания
Проект за ново ръководство по гастроентерологични заболявания

Министерството на здравеопазването публикува на сайта си за обществено обсъждане ново фармако-тер...

Актуална медицина създаде публикация
2 апр
Проект за ново ръководство по акушерство и гинекология
Проект за ново ръководство по акушерство и гинекология

Министерството на здравеопазването публикува на сайта си за обществено обсъждане ново фармако-тер...

Актуална медицина създаде публикация
1 апр
Ендопротезиране с дуал мобилити намалява случаите на луксация
Ендопротезиране с дуал мобилити намалява случаите на луксация

На 29 март 2019 г. в клиниката по ортопедия и травматология на УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ”  се п...

Актуална медицина създаде публикация
1 апр
Антибиотичната резистентност и специализациите във фокуса на бъдещите лекари
Антибиотичната резистентност и специализациите във фокуса на бъдещите лекари

Темите ще бъдат обсъждани по време на 35-та Национална юбилейна среща на Асоциация на студентите ...

Актуална медицина създаде публикация
29 мар
Проект за ново ръководство по нефрология и диализа
Проект за ново ръководство по нефрология и диализа

Проектът на Фармако-терапевтично ръководство по „Нефрология и диализа“ еизготвен в изпълнение на ...

Актуална медицина създаде публикация
29 мар
Проект за ново ръководство по нуклеарна медицина
Проект за ново ръководство по нуклеарна медицина

Министерството на здравеопазването публикува на сайта си за обществено обсъждане ново фармако-тер...

Актуална медицина създаде публикация
29 мар
Проект за ново ръководство по урологични болести
Проект за ново ръководство по урологични болести

Министерството на здравеопазването публикува на сайта си за обществено обсъждане ново фармако-тер...

Актуална медицина създаде публикация
28 мар
Проект за ново ръководство по алергични болести
Проект за ново ръководство по алергични болести

Проектът на „Фармако-терапевтично ръководство за лечение на алергичнитеболести“ е изготвен в изпъ...

Актуална медицина създаде публикация
28 мар
Проект за ново ръководство по кожни болести
Проект за ново ръководство по кожни болести

Проектът на Фармако-терапевтично ръководство по „Кожни и венерически заболявания“ е изготвен в из...

Актуална медицина създаде публикация
25 мар
Програма на 20-ия Европейския конгрес по ортопедия и травматология
Програма на 20-ия Европейския конгрес по ортопедия и травматология

От 5 до 7 юни 2019 г. в Лисабон, Португалия, ще се проведе в 20-ия юбилеен конгрес на EFORT. Euro...

Актуална медицина създаде публикация
25 мар
Курс по дуал мобилити ендопротезиране
Курс по дуал мобилити ендопротезиране

На 29.03. 2019г., петък, в Клиника по ортопедия и травматология на Университетска болница "Царица...

Актуална медицина създаде публикация
22 мар
Алергиите като психосоматично заболяване и тяхното хомеопатично лечение
Алергиите като психосоматично заболяване и тяхното хомеопатично лечение

В презентация, изнесена в рамките на Осмата конференция по Шуслерова терапия и хомеопатия, провел...