За нас

  • Резюмета от научни събития;
  • Научни публикации;
  • Новости в медицината;
  • Доклади от конгреси и конференции.
18 фев
Диагноза и лечение на доброкачествените и злокачествени тумори на щитовидната жлеза
Диагноза и лечение на доброкачествените и злокачествени тумори на щитовидната жлеза

   Честота, етиологични фактори. Възлите в щитовидната жлеза, независимо дали са единични или мно...

Актуална медицина създаде публикация
2018
Ново фармакотерапевтично ръководство по неонатология
Ново фармакотерапевтично ръководство по неонатология

Ново фармако-терапевтично ръководство по неонатология бе публикувано от Националната комисия по ц...

Публикации

Ново фармакотерапевтично ръководство по неонатология
Ново фармакотерапевтично ръководство по неонатология
Публикация
Макулна дегенерация - диагноза и лечение
Макулна дегенерация - диагноза и лечение
Публикация
Актуална медицина създаде публикация
2018
Малигнени заболявания и IBD
Малигнени заболявания и IBD

Автор Д.Стоянова Клиника по гастроентерология, ВМА - ББАЛ, София   Хроничният ход на възпалителни...

Актуална медицина създаде публикация
2018
Терапевтичен подход при холелитиаза в детска възраст
Терапевтичен подход при холелитиаза в детска възраст

Автори: Янков И., Грозева Д., Маркова П. Катедра детски и генетични заболявани, МУ - Пловдив Клин...

Актуална медицина създаде публикация
2018
Неалкохолна мастна чернодробна болест при деца и юноши
Неалкохолна мастна чернодробна болест при деца и юноши

Автори: М. Панайотова, Д. Кофинова, М. Байчева34, П. Хаджийски, Р. Шентова, П. Янева Отделение по...

Актуална медицина създаде публикация
2018
Течни колекции при остър  панкреатит - поведение
Течни колекции при остър панкреатит - поведение

Автори: З. Дунков, К. Кацаров, А. Кацаров, И. Попадийн, К. Сапунджиев Клиника по гастроентерологи...

Актуална медицина създаде публикация
2018
Екстраинтестинални прояви при деца с възпалителни чревни заболявания
Екстраинтестинални прояви при деца с възпалителни чревни заболявания

Автори: Райна Шентова, Мила Байчев, Петър Хаджийски, Деница Кофионва, Пенка Янева Клиника по гаст...

Актуална медицина създаде публикация
2018
Хронична диария - диагностични и терапевтични подходи
Хронична диария - диагностични и терапевтични подходи

автор М. Мирчев Клиника по гастроентерология, УМБАЛ "Св.Марина" - Варна   Хроничната диария (ХД)...

Актуална медицина създаде публикация
2018
IBD - Диагностични и диференциалнодиагностични проблеми
IBD - Диагностични и диференциалнодиагностични проблеми

автор Искрен Коцев Клиника по гастроентерология, УМБАЛ „Св. Марина“, гр. Варна   IBD са чревни бо...

Актуална медицина създаде публикация
2018
Комбинирана и двойна биологична терапия при IBD
Комбинирана и двойна биологична терапия при IBD

автор З.Спасова Клиника по гастроентерология; УМБАЛ , Св. Иван Рилски" Медицински Университет, С...