Горещи точки в педиатрията 2018 създаде публикация
2018
Значението на татуировките в диагностиката н психичните и поведенческите разстройства
Значението на татуировките в диагностиката н психичните и поведенческите разстройства

                            Въведение       татуировката – трайна рисунка вкл. надписи и символи ...

Горещи точки в педиатрията 2018 създаде публикация
2018
Дисекация на аортата в детската възраст
Дисекация на аортата в детската възраст

Дисекация на аортата в детската  възраст   - Рядко срещано заболяване в детска възраст- Спешно, ж...

Публикации

Значението на татуировките в диагностиката н психичните и поведенческите разстройства
Значението на татуировките в диагностиката н психичн...
Публикация
Дисекация на аортата в детската възраст
Дисекация на аортата в детската възраст
Публикация
Горещи точки в педиатрията 2018 създаде публикация
2018
HOT POINTS IN PEDIATRIC liver transplantation
HOT POINTS IN PEDIATRIC liver transplantation

Personal experiences   •Living donation. Organ trafficking.••Changes in the indication. ••Pretran...

Горещи точки в педиатрията 2018 създаде публикация
2018
ПАРЕНТЕРАЛНО И ЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ ПРИ ХИПОТРОФИЯ
ПАРЕНТЕРАЛНО И ЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ ПРИ ХИПОТРОФИЯ

ХИПОТРОФИЯ→МАЛНУТРИЦИЯ   -Болестно състояние-Дисбаланс между необходимите хранителни вещества и п...

Горещи точки в педиатрията 2018 създаде публикация
2018
ХЕПАТОСПЛЕНО-МЕГАЛИЯ ПРИ ГАСТРОЕНТЕРОЛО-ГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
ХЕПАТОСПЛЕНО-МЕГАЛИЯ ПРИ ГАСТРОЕНТЕРОЛО-ГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

•Хепатомегалия - чернодробна маса > 1,25 от нормалната, която за възрастен е 2,5% от общото тегло...

Горещи точки в педиатрията 2018 създаде публикация
2018
Жлъчнокаменна болест в детска възраст – диагностичен и терапевтичен подход
Жлъчнокаменна болест в детска възраст – диагностичен и терапевтичен подход

Жлъчнокаменна болест (Cholelithiasis) е заболяване, при което е нарушена обмяната и излъчването н...

Горещи точки в педиатрията 2018 създаде публикация
2018
14- та педиатрична конференция „Горещи точки в педиатрията“ събира в Русе лекари от цялата страна

14 – та педиатрична конференция „Горещи точки в педиатрията“, ще се състои в Русе на 9 и 10 ноемв...