Последователи
д-р Стамен Касалов
д-р Стамен Касалов
Ендокринология и болести на обмяната
Маг.-фарм. Надежда Иванова Станулова
Маг.-фарм. Надежда Иванова Станулова
Организация и икономика на дистрибуторската и аптечната практика
д-р  Евелина Бойкова Златанова
д-р Евелина Бойкова Златанова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Кунчо Трифонов
д-р Лидия Узунова
д-р Димитър Христов
д-р Силвия Паскалева, дм
д-р Силвия Паскалева, дм
Физикална и рехабилитационна медицина
доц. Таньо Сечанов, дмн
доц. Таньо Сечанов, дмн
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Николай Бъчваров
д-р Цветанка СТЕФАНОВА  Романова
д-р Николай Нанчев Тенев
д-р Николай Нанчев Тенев
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Виолета Димитрова
д-р Виолета Димитрова
Акушерство и гинекология
д-р Александра Костова
д-р Росица Попова
д-р Росица Попова
Хранене и диететика