Последователи
Диляна Бойчева
Диляна Бойчева
Организация и икономика на дистрибуторската и аптечната практика
д-р Йелена Трайков
д-р Йелена Трайков
Общопрактикуващ лекар
д-р Стамен Касалов
д-р Стамен Касалов
Ендокринология и болести на обмяната
Маг.-фарм. Надежда Иванова Станулова
Маг.-фарм. Надежда Иванова Станулова
Организация и икономика на дистрибуторската и аптечната практика
д-р  Евелина Бойкова Златанова
д-р Евелина Бойкова Златанова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Силвия Паскалева, дм
д-р Силвия Паскалева, дм
Физикална и рехабилитационна медицина
доц. Таньо Сечанов, дмн
доц. Таньо Сечанов, дмн
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Николай Нанчев Тенев
д-р Николай Нанчев Тенев
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Виолета Димитрова
д-р Виолета Димитрова
Акушерство и гинекология
д-р Росица Попова
д-р Росица Попова
Хранене и диететика