Последователи
г-н Иван Шекерев
д-р Костадинка  Евтимова
д-р Костадинка Евтимова
Акушерство и гинекология
д-р Кремена Маврова
Диана Иванова
Диана Иванова
Психиатрични грижи (за медицински сестри и фелдшери)
д-р Владислав Райков, дм
д-р Владислав Райков, дм
Ортопедия и травматология
д-р Ваня  Георгиева
д-р Ваня Георгиева
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Маргарита Зюмбюлева
д-р Маргарита Зюмбюлева
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Румен Иванов Тонев
д-р Румен Иванов Тонев
Авиационна медицина
Катерина  Иванова  Иванова
Катерина Иванова Иванова
Студент по дентална медицина
д-р Диана Боева
д-р Диана Боева
Общопрактикуващ лекар
1 2