Описание

Името на дерматологичната практика “Aesthetic Balance” не е избрано случайно.

Красотата е относително понятие. Всеки е красив по своему. Понякога просто ни липсва баланс на лицевите пропорции. Балансът естествено намалява и в процеса на стареене на лицето. Възможностите на естетичната дерматология позволяват да се изгради липсващия баланс или да се възстанови загубения с възрастта такъв. По този начин се запазва уникалността на всяко лице.

Целта на работата в дерматологична практика “Aesthetic Balance” е Ви превърне в най-добрата версия на самите Вас!