Последователи
Ивайло Иванов
Ивайло Иванов
Студент по медицина
д-р Наташа  Паунова
д-р Мариана Недева
д-р Мариана Недева
Ендокринология и болести на обмяната
Назан Илхан Ремзи
Назан Илхан Ремзи
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Дарина  Жекова
д-р Дарина Жекова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Ася  Райкова
д-р Ася Райкова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Петър  Росенов Калайджиев
д-р Мая Пирева
д-р Мая Пирева
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Боряна Великова
д-р Боряна Великова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Мария Колева
д-р Мария Колева
Обща дентална медицина
д-р Елеонора Димитрова
г-жа Десислава Николова
г-жа Десислава Николова
Студент по обществено здраве
г-жа Мария Николаева Русимова
г-жа Мария Николаева Русимова
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Фанка  Емилова Куцева
д-р Антон Тума
д-р Антон Тума
Ушно-носно-гърлени болести
д-р Емилия Росенова Петкова-Аргирова
д-р Емилия Росенова Петкова-Аргирова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Бойка   Серафимова
д-р Бойка Серафимова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Бонка Беджева
д-р Орхидея Николова
д-р Румен  Диваков
д-р Румен Диваков
Общопрактикуващ лекар
д-р Пламен  Топалов
д-р Катя Дукова
д-р Катя Дукова
Общопрактикуващ лекар
Олга Венкова Стоянова
д-р Валентина Йовева
проф. Мария  Орбецова дм
проф. Мария Орбецова дм
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Георги Лунголов
д-р Георги Лунголов
Гастроентерология
д-р Екса Боздигян
д-р Тодор  Георгиев Иванов
д-р Силвия Паскалева, дм
д-р Силвия Паскалева, дм
Физикална и рехабилитационна медицина
доц. Красимира Ненова
доц. Красимира Ненова
Пневмология и фтизиатрия
1 2 3 4