Последователи
Марлене Дианова Димитрова
д-р Йорданка Димитрова
д-р Йорданка Димитрова
Клинична хематология