Последвани
доц. Евгения Бързашка, дм
д-р Диана Полендакова
проф. Пенка Переновска
проф. Пенка Переновска
Детска пневмология и фтизиатрия
Д-р Валентин  Точков